Społeczna Akademia Nauk
Clark University
Polska Akademia Nauk

Witamy w Strefie Studenta

Logowanie:

Login:

Hasło:

×

Witamy w Strefie Studenta

Pomoc:

Niektóre z podstron chronione są hasłem i są dostępne tylko dla studentów Społecznej Akademii Nauk.

Przykładowe dane potrzebne do poprawnego zalogowania się:

Login » Twój numer albumu np.: 14206 (Nie znasz numeru albumu? sprawdź go w prawej części okienka)
Hasło » dwie ostatnie cyfry roku urodzenia, miesiąc urodzenia zapisany dwucyfrowo + pierwsza mała litera imienia matki zapisana małą literą np. 8406p
×

PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE

CELE STUDIÓW

Studia podyplomowe „Przygotowanie Pedagogiczne” to program dający kwalifikacje pedagogiczne, uprawnienia pedagogiczne, które są przeznaczone dla absolwentów rozmaitych kierunków studiów, którzy chcieliby realizować swe zawodowe cele w szkole a nie posiadają określonego przepisami MEN przygotowania pedagogicznego. Program trzysemestralnych studiów podyplomowych zapewnia uzyskanie określonych w Standardach Kształcenia Nauczycieli efektów kształcenia i jest w całości zgodny z Krajowymi Ramami Kwalifikacji.

Studia dają możliwość uzyskania wymaganych prawem kwalifikacji przygotowania pedagogicznego niezbędnego do pracy w szkole na etapach edukacyjnych od II do IV tj. szkoła podstawowa w zakresie klasy IV do VI oraz szkoły ponadpodstawowe (gimnazjalne i średnie). Adresatem studiów podyplomowych jest każdy absolwent studiów wyższych II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, który chciałby uzyskać uprawnienia niezbędne do pracy w placówkach systemu oświaty.

KORZYŚCI

Świadectwo studiów podyplomowych Społecznej Akademii Nauk dające kwalifikacje pedagogiczne.

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW

1. Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania
2. Psychologia rozwoju i osobowości
3. Pedagogika ogólna
4. Socjologia edukacji wychowania
5. Etyka zawodu nauczyciela
6. Pedeutologia
7. Emisja i higiena głosu
8. Komunikacja interpersonalna z kulturą języka
9. Podstawy pedagogiki specjalnej
10. Diagnoza pedagogiczna z elementami profilaktyki
11. Metodyka pracy opiekuńczo – wychowawczej
12. BHP w szkole
13. Dydaktyka ogólna
14. Podstawy prawne i organizacyjne oświaty
15. Projektowanie i ewaluacja działań edukacyjnych
16. Metodyka szczegółowa nauczania przedmiotu
17. Seminarium
18. Praktyki.

ZASADY NABORU

WYMAGANE DOKUMENTY
  • wypełniony formularz rekrutacyjny,
  • odpis dyplomu ukończenia uczelni wyższej,
  • 1 zdjęcie w formacie legitymacyjnym,
  • ksero dowodu osobistego,
  • dowód wpłaty wpisowego.

OPŁATY

Wpisowe/opłata rekrutacyjna:

100 zł – kandydaci, którzy złożą dokumenty na studia do dnia 30.06.2018 r. są zwolnieni z opłaty!

CZESNE:
Opłata jednorazowa:  Opłata semestralna:   Opłata ratalna:
2 200 zł 1 200 zł x 2 semestry  260 zł x 10 rat

ZNIŻKI

Dla studentów i absolwentów Społecznej Akademii Nauk oraz dla absolwentów Wyższej Szkoły Handlowej im. Bolesława Markowskiego w Kielcach zniżki!

OFERTA SPECJALNA DLA ABSOLWENTÓW SAN 2018:

Wpisowe: 0 zł

Opłata jednorazowa:  Opłata semestralna:   Opłata ratalna:
1 200 zł 700 zł x 2 semestry  160 zł x 10 rat

Oferta Społecznej Akademii Nauk

           

Biuletyn Informacji Publicznej

Społeczna Akademia Nauk oferuje kształcenie na kierunkach technicznych (informatyka) i kierunkach medycznych (fizjoterapia). Społeczna Akademia Nauk w swojej ofercie, ma nie tylko studia po polsku, ale również studia po angielsku. Studia po angielsku prowadzone są między innymi na takich kierunkach jak: Master of Science in Information Technology, Master of Science in Professional Communication czy Filologia angielska & Master of Science in Professional Communication. Społeczna Akademia Nauk umożliwia także studiowanie elitarnego kierunku MBA (Master of Business Administration). Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą!