Społeczna Akademia Nauk
Clark University
Polska Akademia Nauk

Witamy w Strefie Studenta

Logowanie:

Login:

Hasło:

×

Witamy w Strefie Studenta

Pomoc:

Niektóre z podstron chronione są hasłem i są dostępne tylko dla studentów Społecznej Akademii Nauk.

Przykładowe dane potrzebne do poprawnego zalogowania się:

Login » Twój numer albumu np.: 14206 (Nie znasz numeru albumu? sprawdź go w prawej części okienka)
Hasło » dwie ostatnie cyfry roku urodzenia, miesiąc urodzenia zapisany dwucyfrowo + pierwsza mała litera imienia matki zapisana małą literą np. 8406p
×

WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE I EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA Z TERAPIĄ I WCZESNYM WSPOMAGANIEM ROZWOJU DZIECKA

CELE STUDIÓW

„Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną i wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka” to trzysemestralne studia podyplomowe kwalifikacyjne, przeznaczone dla osób chcących pracować jako nauczyciele w przedszkolach i szkołach podstawowych, w klasach I – III (tzw. kształcenie zintegrowane). Program studiów daje pełne przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje określone w najnowszych przepisach prawnych, w pełni zgodne z Krajowymi Ramami Kwalifikacji oraz Standardami Kształcenia Nauczycieli. Dodatkowo studia dają nauczycielom kwalifikacje do prowadzenia zajęć w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci, uczestnictwa w tzw. zespołach diagnostycznych.

Umożliwia podjęcie pracy w:
 • przedszkolach,
 • szkołach podstawowych w klasach I-III
 • świetlicach terapeutycznych,
 • poradniach psychologiczno-pedagogicznych,
 • placówkach opiekuńczo-wychowawczych (zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, terapeutyczne)

Adresatem studiów jest każdy absolwent studiów pedagogicznych I i II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, który chciałby uzyskać uprawnienia niezbędne do pracy w przedszkolach i szkołach podstawowych oraz wiedzę i umiejętności w zakresie terapii pedagogicznej i wspomagania rozwoju dziecka, jak również osoby posiadające przygotowanie pedagogiczne i pragnące zdobyć kwalifikacje do pracy na I etapie edukacyjnym oraz do uczestniczenia w zespołach diagnostycznych, pracy korekcyjno – kompensacyjnej z małymi dziećmi mającymi szczególne potrzeby edukacyjne.

KORZYŚCI

 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Społecznej Akademii Nauk dające kwalifikacje do pracy w charakterze nauczyciela na I etapie edukacyjnym,
 • uzyskanie wymaganego prawem przygotowania pedagogicznego niezbędnego do pracy w przedszkolu i szkole podstawowej na I poziomie edukacyjnym (przedszkole i kształcenie zintegrowane – klasy I – III szkoły podstawowej),
 • dostarczenie wiedzy i umiejętności z zakresu diagnozy pedagogicznej,
 • poszerzenie umiejętności w zakresie praktycznego stosowania terapii pedagogicznej,
 • poszerzanie kompetencji w zakresie pracy z dzieckiem wymagającym.

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW

Studia składają się z trzech modułów:

I. Przygotowanie psychologiczno – pedagogiczne

Zawiera niezbędne wiadomości z zakresu pedagogiki i psychologii wieku dziecięcego, psychologii wychowawczej. Daje umiejętności pracy z dziećmi o szczególnych potrzebach edukacyjnych i wychowawczych, w tym zarówno z dziećmi trudnymi jak i wybitnie uzdolnionymi. Zapewnia wiedzę i umiejętności z zakresu pedagogiki szkolnej, nowoczesnych metod wychowawczych i diagnozy pedagogicznej. Zapewnia wiedzę teoretyczną z zakresu pedeutologii połączoną z praktycznymi formami jej zastosowania, w tym w zakresie problematyki etycznej.

II. Przygotowanie dydaktyczne

Obejmuje wiedzę i umiejętności z zakresu dydaktyki szczegółowej w powiazaniu z metodyką wychowania i kształcenia przedszkolnego, nauczania bloków przedmiotowych i konkretnych działań edukacyjno – wychowawczych. Zapewnia kwalifikacje do wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Zapewnia również umiejętności w zakresie korzystania z nowoczesnych metod i technik multimedialnych.

III. Przedmioty uzupełniające

Zapewniające podstawową wiedzę z zakresu prawa, w szczególności związanego z odpowiedzialnością zawodową nauczyciela, ale również w zakresie podstaw prawa rodzinnego i opiekuńczego oraz etyki pracy z małymi dziećmi.

Ukończenie studiów wymaga odbycia 150 h praktyk nauczycielskich.

ZASADY NABORU

WYMAGANE DOKUMENTY
 • wypełniony formularz rekrutacyjny,
 • odpis dyplomu ukończenia uczelni wyższej (w zakresie studiów pedagogicznych),
 • zaświadczenie lekarskie o dopuszczeniu do wykonywania zawodu nauczyciela,
 • 1 zdjęcie w formacie legitymacyjnym,
 • ksero dowodu osobistego,
 • dowód wpłaty wpisowego.

OPŁATY

Wpisowe/opłata rekrutacyjna:

100 zł – kandydaci, którzy złożą dokumenty na studia do dnia 30.06.2018 r. są zwolnieni z opłaty!

CZESNE:
Opłata jednorazowa:  Opłata semestralna:   Opłata ratalna:
3 000 zł 1 600 zł x 2 semestry  340 zł x 10 rat

ZNIŻKI

Dla studentów i absolwentów Społecznej Akademii Nauk oraz dla absolwentów Wyższej Szkoły Handlowej im. Bolesława Markowskiego w Kielcach zniżki!

OFERTA SPECJALNA DLA ABSOLWENTÓW SAN 2018:

Wpisowe: 0 zł

Opłata jednorazowa:  Opłata semestralna:   Opłata ratalna:
2 000 zł 1 100 zł x 2 semestry  240 zł x 10 rat

Oferta Społecznej Akademii Nauk

           

Biuletyn Informacji Publicznej

Społeczna Akademia Nauk oferuje kształcenie na kierunkach technicznych (informatyka) i kierunkach medycznych (fizjoterapia). Społeczna Akademia Nauk w swojej ofercie, ma nie tylko studia po polsku, ale również studia po angielsku. Studia po angielsku prowadzone są między innymi na takich kierunkach jak: Master of Science in Information Technology, Master of Science in Professional Communication czy Filologia angielska & Master of Science in Professional Communication. Społeczna Akademia Nauk umożliwia także studiowanie elitarnego kierunku MBA (Master of Business Administration). Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą!